Pracownia Badań Społecznych IFiS

Lista dostępnych ankiet w serwisie:

Informacji udziela Mariusz Dzięglewski (mariuszdzieglewski@gmail.com).